Rekonstrukce 2023-2024

Rekonstrukce začaly ihned po ukončení provozu 2023.
Zde alespoň malá ochutnávka toho, co jsme se rozhodli pro vás vybudovat.
Není toho málo, tak nám držte palce, ať můžeme na jaro startovat…


1/ Stavba – Přístavba občerstvení (původní prostory jsou nedostatečné).
a/ odpady, voda, sítě
b/ základy
c/ cihlová stavba / okna
d/ úprava střechy / okapy /krytiny
e/ výmalba
f/ vnitřní instalace elektřiny a vybavení

2/ Stavba – Sociální zařízení (věříme, že na příští sezonu budou TOITOI minulostí)
a/ instalace kontejneru na místo
b/ veškerá povolení – kanalizace
c/ voda – vrtaná studna
d/ řízení pro povolení zhotovení studnyhydrogeologický průzkum, projekt
e/ výkopové práceelektřina/voda/odpad
f/ úpravy oplocení – vchod k WC

3/ Stavba – Zastřešení nástupiště A (ochrání před sluncem i deštěm)
a/ změna polohy stožárů osvětlení / výkopy
b/ úprava kabeláže, propoje el.
c/ dosazení dalších stožárů+oprava a betonáž původních
d/ patky konstrukce zastřešení
e/ ocelové konstrukce zastřešení
f/ dřevěné konstrukce zastřešení – nátěry
g/ střešní krytina / okapy

4/ Stavba – Zastřešení nástupiště B (ochrání před sluncem i deštěm)
a/ dosazení nosných prvků konstrukce
b/ patky konstrukce
c/ dřevěná konstrukce zastřešení
d/ ocelové nosníky přes kolejiště
e/ konstrukce zastřešení a krytina
f/ instalace trolejového vedení do nových konstrukcí

5/ Stavba – kanalizační přípojka (připojení splachovacího WC)
a/ projekt
b/ stavební řízení a souhlasy
c/ výkop přípojky
d/ zhotovení přípojky
e/ zásyp – ukončení akce

6/ Stavba – vrtaná studna (zalévání, připojení WC)
a/ zaměření
b/ projekt – hydrogeologický průzkum
c/ povolení
d/ vyvrtání study
e/ osazení technologiií a připojení
f/ terénní úpravy – ukončení akce

7/ Stavba – rekonstrukce kolejiště HN
a/ snesení kolejiště
b/ odstranění původního svršku
c/ úprava (zahloubení) kabelu návěstidla
d/ vyrovnání povrchu a instalace textilie
e/ navážka nové kamenivo – svršek
f/ betonové pražce – koleje

8/ Stavba – rekonstrukce trolejového vedení HN
a/ snesení původního vedení a lan
b/ výstavba nových nosných prvků vedení
c/ dosazení nerezového nosného lana
d/ instalace trolejového drátu – geometrie
e/ elektrická zkouška – izolátory, napětí, mechanická pevnost