Foto 2021

Vážení přátelé železnice,

v neděli 10.10. jsme se definitivně rozloučili s letošní sezónou.
Děkujeme všem zůčastněným za podporu a věříme,
že si užili i přes docela chladné počasí.
Nám nezbývá, než spustit práce na údržbě a opravách,
a těšit se na otevření další,
už 15. sezóny, v roce 2022.

Děkujeme.
…a železnici ZDAR !


Foto: Pavel Krůček


Díky za celou sezónu patří vracovským hasičům,
za organizaci a řízení parkoviště.
Všem našim rodinným příslušníkům,
kteří místo nedělního klidu od rána makají na tom,
aby od 14 do 18 byl spokojen každý návštěvník
na naší zahradě. Strojvedoucím ČD – oni ví kteří.
Klukům ze železničních škol, kteří profesionálně
slouží v dopravě bez nároku na odměnu,
a všem kdo nám pomáhají udržet a provozovat naši železnici.
Děkuji.

Železnici ZDAR !


Obecné podmínky pro vstup do areálu:
1/ Ukončené očkování
2/ Negativní test na Covid max. 72 hodin
3/ Prodělání nemoci nejdéle 3 měsíce.
Další známou podmínkou je respirátor nebo chirurgická rouška,
pokud se přiblížíte na méně naž 2 metry k cizím osobám.
Doporučujeme mít u sebe nějaké potvrzení o výše uvedených skutečnostech.
Většinou ke stažení na : www.ocko.uzis.cz.
Čestné prohlášení již není dostatečným dokladem !

 


Novinky :

 

Projekt odložen


Budování zahradní železnice začalo v létě roku 2007. Původní 20ti metrová trať se z jara 2008 prodlužuje na 250 metrů, a od jara 2014 na 500m. Položili jsme 30 tun kolejiva, 2000 pražců, a asi 90 tun kamene. U kolejového tělesa je uložen kabel pro napájení a provoz zabezpečovacího zařízení. Bylo zprovozněno několik železničních přejezdů,  9 výhybek z toho část je řízena elektromotorickými přestavníky a 15 návěstidel. Díky kamarádům a známým máme ve sbírce již několik železničářských čepic a nějaké části uniforem, které se snažíme za provozu používat. Zajíždějí k nám domácí i přespolní návštěvníci, kteří jsou potěšeni jízdou na malé železnici, a některé děti náš vláček jen velmi nerady opouštějí. Vozíme mateřské školy, veřejnost, turisty, a všechny možné příznivce úzkorozchodné železnice. Veškerý vozový park je vlastní výroby. Dokončena je také souprava osobního vlaku Českých drah pro rozchod 600mm v čele s lokomotivou ř.362 ( ESO ) což je pravděpodobně světový unikát, a byl také dokončen motorový vůz ř.810. Momentálně jsou v provozu tři vlakové soupravy o celkové kapacitě cca 100 osob. První souprava je tvořená čtyřnápravovou lokomotivou se dvěma motory, o celkovém tažném výkonu 24kW ( el. 3kW ) a dvěma čtyřnápravovými osobními vozy. Druhou soupravu tvoří již zmíněná lokomotiva řady 362 se dvěma osobními dvounápravovými vozy. Třetím vlakem na naší železnici je motorový vůz ř. 810, který zajišťuje úvraťové vlakové spojení stanice  Záboří se stanicí Tábořiště. V provozu je také automatické zabezpečovací zařízení, které zjišťuje volnost trati pomocí počítačů náprav, a dále dopravu řídí návěstidly na trati – tzv. autoblok. Zabezpečení přejezdů je provedeno podobným způsobem a funguje samočinně. Dráha vede dnes již přes několik pozemků. Ze všech zastávek se dá dojít k rybníku, kde jsou různá malá posezení.

 

Celý areál lze projít pěšky, třeba i s kočárkem. Neočekávejte nic velikého – přece jen je to železnice na zahrádce. Občerstvení je umístěno v budově Hlavního nádraží a také ve vedlejším areálu s kolotočem a hřištěm.
Věříme, že u nás i letos můžete strávit pěkné nedělní odpoledne, a že se bude svezení líbit nejen dětem.


Těšíme se na Vaši návštěvu v
provozní dny.

Kolektiv spolku Železnice 600.