Rekonstrukce a údržba 2018/2019

Informace o dalších plánovaných pracích, úpravách a plánech na naší železnici.


Plánované práce a postupy:

*/ rekonstrukce lokomotivy ESO
* odstranění starých plechů – bočnic ( budou osazeny nové – dle originálu)
* obroušení starého laku
* navaření nových bočníc
* broušení – tmelení – broušení
* lak
* vývaz podvozků
* ÚPAVA PODVOZKŮ
* revize podvozků ( brzdy, ložiska, sváry )
* výměna dvojkolí ( související úprava konstrukce )
Splněno: 100%

 

Práce na podvozku ( nová kola, osy,  a ozubená kola, úprava vedení řetězů ):

Nový lak:

Stanoviště ( nové kontrolery ) a nově odlitá kola před soustružením:


Základní barva:
 

Vyvázání podvozků k rekonstrukci:
 

Broušení a tmelení :

Tmelení velkých ploch :

Broušení původního nátěru a odstranění starých bočnic:

*/ rekonstrukce přejezdových výstažníků
*výroba nových přejezdových výstražníků
*instalace elektroniky a LED žádrovek
*montáž výstražníků na sloupky u kolejiště

*testy
Splněno: 100%

  

*/ instalace nového systému ovládání dvěří na 810
Splněno: 100%

*/ rekonstrukce Žehlička
Splněno: 5%

*/ uložení přívodního kabelu k posuvné bráně
Splněno : 100%

         

*/ přesunutí sloupu trakčního vedení, aby bylo možné umístit výhybku odstavné koleje v požadovaném místě
Splněno : 100%

*/ úprava trakčního vedení ( spojeno s akcí přesunutí sloupu…)
*převedení tažných lan na nové místo
*kontrola a uvedení stavu trakčního vedení do původní polohy
Splněno : 100%

*/ vložení pravé výhybky mezi křížení kolejí a bránu
*vyžaduje úpravu a vyčištění lože v místě výhybky
*vyrovnání a zpevnění
*přípravu odbočné větve
Splněno : 100%

     

*/ úprava konstrukce a geometrie výhybky
Splněno: 100%

       

*/ instalace automatického ovládání posuvné brány
*konstrukce brány a pojezdu brány
*napájení
*instalace počítače náprav a senzorů v kolejišti
*elektronika ovládání motoru
*ovládání a mechanika brány
Splněno: 100%

       

*/ instalace zvedáků v depu ( revize a opravy podvozků hnacích vozidel )
* instalace vložek s metrickým zavitem do betonu
* instalace a zprovoznění mechaniky a hydrauliky zvedáků
* ověření funkce a testy
Splněno: 100%

    

  

*/ rekonstrukce dvoukolejného přejezdu PZ 1:
*odstranění původního vydřevení přejezdu
*vyčištění a vyrovnání lože
*uložení chrániček pro elektroinstalace
*uložení perlinky pod vrstvu kamení

*instalace nových pražců a koleje
*instalace betonových dlaždic a příslušenství
*terénní úpravy a instalace prvků v kolejišti
Splněno: 100%

         simsala bim….a      

*/ rekonstrukce jednokolejného přejezdu PZ 2:
*odstranění původního vydřevení přejezdu
*vyčištění a vyrovnání lože
*uložení chrániček pro elektroinstalace
*uložení perlinky pod vrstvu kamení
*instalace nových pražců a koleje
*instalace betonových dlaždic a příslušenství
*terénní úpravy a instalace prvků v kolejišti
Splněno: 100%

                   

  

*/ rekonstrukce 1. koleje ve stanici Záboří ve spojení s rekonstrukcí přejezdu PZ 3:
*odstranění kolejiva a pražců
*vyčištění vyrovnání lože
*uložení chrániček pro elektroinstalace
*uložení perlinky pod vrstvu kamení
*instalace nových pražců a koleje
*instalace betonových dlaždic a příslušenství
*terénní úpravy a instalace prvků v kolejišti
Splněno: 100%