Práce-Brigády


Informace o dalších plánovaných pracích, úpravách a plánech na naší železnici.
Objevují se i nabídky na výpomoc, tak je možné, že se objeví i nějaké možnosti brigády, nebo jiné spolupráce.
Můžete využít e-mailový kontakt, kde lze dohodnout podrobnosti.


Plánované práce a postupy:
a/ uložení přívodního kabelu k posuvné bráně
100%

b/ přesunutí sloupu trakčního vedení, aby bylo možné umístit výhybku odstavné koleje v požadovaném místě
100%

 

c/ úprava trakčního vedení ( spojeno s akcí přesunutí sloupu…)
*převedení tažných lan na nové místo
*kontrola a uvedení stavu trakčního vedení do původní polohy
100%

d/ vložení pravé výhybky mezi křížení kolejí a bránu
*vyžaduje úpravu a vyčištění lože v místě výhybky
*přípravu odbočné větve
100%

e/ úprava konstrukce a geometrie výhybky
100%

f/ instalace automatického ovládání posuvné brány
*konstrukce brány a pojezdu brány
*napájení
*instalace počítače náprav a senzorů v kolejišti
*elektronika ovládání motoru
*ovládání a mechanika brány
10%

 

g/ instalace zvedáků v depu ( revize a opravy podvozků hnacích vozidel )
100%

h/ rekonstrukce dvoukolejného přejezdu PZ 1:
*odstranění původního vydřevení přejezdu
*vyčištění a vyrovnání lože
*instalace nových pražců a koleje
*instalace betonových dlaždic a příslušenství
*terénní úpravy a instalace prvků v kolejišti
0%

i/ rekonstrukce jednokolejného přejezdu PZ 2:
*odstranění původního vydřevení přejezdu
*vyčištění a vyrovnání lože
*instalace nových pražců a koleje
*instalace betonových dlaždic a příslušenství
*terénní úpravy a instalace prvků v kolejišti
60%

j/ rekonstrukce 1. koleje ve stanici Záboří ve spojení s rekonstrukcí přejezdu PZ 3:
*odstranění kolejiva a pražců
*vyčištění vyrovnání lože
*instalace nových pražců a koleje
*instalace betonových dlaždic a příslušenství
*terénní úpravy a instalace prvků v kolejišti
0%

k/ rekonstrukce přejezdníků u všech přejezdů
*výroba nových přejezdníků
*instalace elektroniky a LED žádrovek
*montáž přejezdníků na sloupky u kolejiště

*testy

l/ instalace nového systému ovládání dvěří na 810
0%

m/ nový lak na Eso a Žehličku
0%