Foto Mgr. Dagmar Zlámalová

Závory na odbočce Tábořiště
Eso vjíždí do Hlavního nádraží
Žehlička s osobním vlakem v Hlavním nádraží.
810na odbočce Tábořiště.
Eso na cestě do Záboří.
Příjezd motoráku do Záboří. Na druhé koleji vyčkávající osobní vlak na odjezd.
Návěstidlo AŽD v areálu Z600.
Motorový vlak v oblouku před vjezdem do Záboří.