Foto Martin Šimovec

810 na přejezdu.
Výprava osobního vlaku.
Příjezd 810 do Záboří.
Výpravčí Záboří.
Vjezd osobního vlaku do Záboří.
Výstražník Záboří.
Budoucí mladí strojvedoucí na stanovišti.
810 míjí předvěst na Tábořišti.
Osobní vlak v oblouku před Hlavním nádražím.