Pro řidiče !!!

      Vstup je realizován z ulice Dubové (mapka zde), kde je k dispozici parkoviště.
V ulicích Dubová a Starce je zákaz stání .
Organizace parkování je řízena Sborem Dobrovolných Hasičů Vracov.
Řidiči se řídí výhradně pokyny Hasičů.
Parkování je dále povoleno v jedné řadě v ulicích Strážnická a Řadová. Nejbližší parkoviště,
v případě zaplnění našeho parkoviště, je u stadionu (cca 500m od areálu).  Detailní mapa.