Rekonstrukce a údržba 2019/2020

Informace o dalších plánovaných pracích, úpravách a plánech na naší železnici.

2020/2021

*/ Úprava podvozku na 810
* Výroba – odlití nových kol – soustružení
* Výroba nových podvozků
* Technické řešení nového podvozku
* Řešení ruční brzdy
* Testy jízdní vlastností
* Testy brzdového systému

*/ Úprava řízení lokomotivy ESO
* Výroba snímače otáček nápravy
* Instalace pomocného kompresoru
* Ovládání PK a Bateriií ze stanoviště
* Ovládání napájení potrubí a záložního zdroje ze stanoviště
* Elektronický rychloměr
* Automatická regulace rychlosti
* Řazení stupně měniče v závislosti na reálném tahu
* Indikace reálného poměrného tahu
* Indikace nastavení tahu regulátoru
* Doplnění indikace napětí a proudu TM na provozní obrazovce
* Kompletní předělávka provozního displaye
* Výměna elektroniky – komunikace s provozním počítačem
* Upgrade kamerového systému lokomotivy

*/ Výstavba vstupní brány
* Výroba brány
* Příprava sloupů a lakování
* Výkop základů
* Šalování základů a betonování
* Osazení nové brány a demontáž staré
* Elektroinstalace a konfigurace

 

  

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

2019/2020

*/ Úprava regulátoru na lokomotivě – ESO ( výměna elektroniky řízení a regulace tahu )
* Výměna řídící desky
* Zapojení ve strojovně
* Zapojení na stanovištích

Deska na stole a osazená ve strojovně.
 

 

*/ Rekonstrukce přejezdu PZZ0 ( původně nebyla oprava plánována, ale technický stav byl nevyhovující )
* Výměna štěrkového lože
* Nové pražce
* Dlažba
* Zásyp a dokončení
SPLNĚNO : 100%

*/ Příprava traťové odbočky HN ( rekonstrukce výhybky č.4  a přesunutí výhybky č.5 ), výstavba nástupiště, zabezpečovacího zařízení a dalšího příslušenství pro nástupiště „B“.
*
Výkopy pro kabeláž ( návěstidlo, počítače náprav rozhlas, atd. )
* Přesunutí výstražníku
* Instalace nových počítacích bodů
* Instalace elektroniky pro další prvky zabezpečovacího zařízení
* Instalace elektromechanického bloku ( pro udělování TS )
* Rekonstrukce výhybky č.4
* Výstavba výhybky č.5
* Výstavba odbočné koleje na HN nástupiště „B“
* Výstavba nástupiště
* Odjezdové návěstidlo Nást „B“
* Konfigurace ZZ – navázaní na el. mech. blok
* Reproduktory a konfigurace pro automatické hlášení příjezdů a odjezdů
* Uložení sloupu TV vedení a instalace TV
* Instalace signalizace a řízení požadavků strojvedoucího ( hardware / systém JOP )
* Testování funkčnosti celků zab. zař.

SPLNĚNO : 100%

Blok + vazba na JOP
Prováděcí skupina s částí řídící.
Nástupiště B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

*/ Rekonstrukce výhybky 2 a 3 ( výměna přestavníku ) – mechanická úprava
* Výměna štěrkového lože
* Výměna přestavníku
* Osazení snímačů polohy jazyka
* Zakrytování mechanického systému pochozím plechem
* Připojení do systému JOP
SPLNĚNO : 100%

  
Pro přestavení výhybky 2 a 3 ( spřažené ) jsme použili jeden přestavník EP600, který pomocí mechaniky
a táhel umístěných pod zemí, dokáže přestavit obě výhybky najednou. Kontrolu bezpečného přestavení
výhybek zjistí snímače polohy jazyků u každé výhybky samostatně, a informaci o správném přestavení
předají do systému k dalšímu zpracování.

 

*/ Rekonstrukce výhybky 1 ( výměna přestavníku ) – mechnická úprava
*Výměna štěrkového lože
* Výměna přestavníku
* Zapojení
* Osazení snímačů polohy jazyka
* Připojení do systému JOP
SPLNĚNO : 100%

*/ Rekonstrukce 810
* Úprava světlomety
* Signalizace stavu dveří na stanovišti
SPLNĚNO : 100%

*/ Oprava přejezdu v oblouku Záboří
*Ostranění starého vydřevení
* Ocelové konstrukce
* Betonové konstrukce
* Úprava okolí
SPLNĚNO : 100%

*/ Elektroinstalace budovy u vstupu
* Instalace rozvaděče
* Elektroinstalace – rozvody, světla , vypánače, zásuvky
SPLNĚNO : 100%

*/ Údžba nosných lan Trakčního vedení
* Odrezení a nátěr nostného lana
* Kontrola spojů
* Úprava vedení TV
SPLNĚNO : 100%

*/ Rekonstrukce přestavníků EP600
* Úprava instalace na 230V
* Přebroušení a lak horního krytu
SPLNĚNO : 100%

*/ Rekonstrukce nástupištního vozíku
* Odstranění starého laku
* Vyčištění a oprava elektroinstalace
* Oprava řízení
* Základní barva
* Vrchní barva
* Nová konstrukce sedaček
* Baterie
* Instalace osvětlení a vybavení

SPLNĚNO : 100%

 


2018/2019

Plánované práce a postupy:

*/ rekonstrukce lokomotivy ESO
* odstranění starých plechů – bočnic ( budou osazeny nové – dle originálu)
* obroušení starého laku
* navaření nových bočníc
* broušení – tmelení – broušení
* lak
* vývaz podvozků
* ÚPAVA PODVOZKŮ
* revize podvozků ( brzdy, ložiska, sváry )
* výměna dvojkolí ( související úprava konstrukce )
Splněno: 100%

 

Práce na podvozku ( nová kola, osy,  a ozubená kola, úprava vedení řetězů ):

Nový lak:

Stanoviště ( nové kontrolery ) a nově odlitá kola před soustružením:


Základní barva:
 

Vyvázání podvozků k rekonstrukci:
 

Broušení a tmelení :

Tmelení velkých ploch :

Broušení původního nátěru a odstranění starých bočnic:

*/ rekonstrukce přejezdových výstažníků
*výroba nových přejezdových výstražníků
*instalace elektroniky a LED žádrovek
*montáž výstražníků na sloupky u kolejiště

*testy
Splněno: 100%

  

*/ instalace nového systému ovládání dvěří na 810
Splněno: 100%

*/ rekonstrukce Žehlička
Splněno: 5%

*/ uložení přívodního kabelu k posuvné bráně
Splněno : 100%

         

*/ přesunutí sloupu trakčního vedení, aby bylo možné umístit výhybku odstavné koleje v požadovaném místě
Splněno : 100%

*/ úprava trakčního vedení ( spojeno s akcí přesunutí sloupu…)
*převedení tažných lan na nové místo
*kontrola a uvedení stavu trakčního vedení do původní polohy
Splněno : 100%

*/ vložení pravé výhybky mezi křížení kolejí a bránu
*vyžaduje úpravu a vyčištění lože v místě výhybky
*vyrovnání a zpevnění
*přípravu odbočné větve
Splněno : 100%

     

*/ úprava konstrukce a geometrie výhybky
Splněno: 100%

       

*/ instalace automatického ovládání posuvné brány
*konstrukce brány a pojezdu brány
*napájení
*instalace počítače náprav a senzorů v kolejišti
*elektronika ovládání motoru
*ovládání a mechanika brány
Splněno: 100%

       

*/ instalace zvedáků v depu ( revize a opravy podvozků hnacích vozidel )
* instalace vložek s metrickým zavitem do betonu
* instalace a zprovoznění mechaniky a hydrauliky zvedáků
* ověření funkce a testy
Splněno: 100%

    

  

*/ rekonstrukce dvoukolejného přejezdu PZ 1:
*odstranění původního vydřevení přejezdu
*vyčištění a vyrovnání lože
*uložení chrániček pro elektroinstalace
*uložení perlinky pod vrstvu kamení

*instalace nových pražců a koleje
*instalace betonových dlaždic a příslušenství
*terénní úpravy a instalace prvků v kolejišti
Splněno: 100%

         simsala bim….a      

*/ rekonstrukce jednokolejného přejezdu PZ 2:
*odstranění původního vydřevení přejezdu
*vyčištění a vyrovnání lože
*uložení chrániček pro elektroinstalace
*uložení perlinky pod vrstvu kamení
*instalace nových pražců a koleje
*instalace betonových dlaždic a příslušenství
*terénní úpravy a instalace prvků v kolejišti
Splněno: 100%

                   

  

*/ rekonstrukce 1. koleje ve stanici Záboří ve spojení s rekonstrukcí přejezdu PZ 3:
*odstranění kolejiva a pražců
*vyčištění vyrovnání lože
*uložení chrániček pro elektroinstalace
*uložení perlinky pod vrstvu kamení
*instalace nových pražců a koleje
*instalace betonových dlaždic a příslušenství
*terénní úpravy a instalace prvků v kolejišti
Splněno: 100%