Otázky

Odpovědi na vaše nejčastější otázky:

1/ Můžu sám řídit lokomotivu ?
Ano, samostatné řízení hnacího vozidla bude náplní kurzu strojvedoucího. Po předešlém zácviku bude možné za asistence strojvedoucího vést vlak na daném typu vozidla.

2/ Můžu si vybrat jakou lokomotivu řídit ?
Ano, k dispozici jsou 3 hnací vozidla : Motový vůz ř. 810 (Orchestr) / bateriový pohon, Posunovací lokomotiva ř .213 (Žehlička) / elektrická, a lokomotiva ř. 362 (ESO), elektrická. Motorové a parní lokomotivy nejsou k dispozici .

3/ Je možné zařídit nějaký dárkový poukaz na tento kurz ?
Ano, vytvoříme vám dárkový poukaz – po zaslání potřebných údajů – cena takového poukazu je cca 200Kč.

4/ Co by prováděl dipečer narozdíl od výpravčího ?
Dispečer řídí dopravu pomocí počítače ( zjedodušeně řečeno ), staví vlakové a posunové cesty pomocí dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení z rozhraní Jednotného obslužného pracoviště (JOP).
Má přehled, kde se který vlak právě nachází a může pomocí radiové komunikace například realizovat posun se strovedoucím ve vzdálené stanici. V našem provedení například řeší i drobné poruchy zab. zař.,
třeba anulace projetého přejezdu, reset špatně odečtených náprav v traťovém úseku, atd. K dispozici  má také kamerový systém pro vizuální kontrolu stavu kolejiště. No a také konzultuje s výpravčími ve stanicích další
dopravní situace, nebo mimořádnosti.

5/ Kolik lidí může být na jedn kurz ?
Tady budeme rozlišovat počet pozic, kolik máme k dispozici : 3x strojvednoucí, 2x výpravčí, 1x dispečer, 1x posunovač, 2x průvodčí, 2x vlakvedoucí, a počet potřebného personálu pro daný kurz.
Tedy zjednodušeně – pokud na to budu sám – tak můžu vzít jednoho strojvedoucího, a ostatní činnosti budeme simulovat. Pokud nás bude víc (s čímž počítáme) tak se personál bude domlouvat podle toho, jaký bude zájem jednotlivých profesí. Ale praxe ukáže víc….

6/ Měl bych zájem o toho strojvedoucího, vlakvedoucího.
Asi bude zapotřebí vybrat si jeden kurz – zvlášť u těchno povolání je to velký rozdíl. Asi něco jiného by bylo – Průvodčí/Vlakvedoucí, nebo snad – Výpravčí/Dispečer.