Chci být strojvedoucí / výpravčí / dispečer / průvodčí ?

Vážení milovníci železnice, stále se množí žádosti a chodí e-maily s dotazy, jestli je možné vyzkoušení nějaké železniční profese, nebo přijetí do dopravní služby na naší železnici ve Vracově. Zejména se jedná o velký zájem potencionálních zaměstnanců drah, popřípadě Správy železnic, tedy budoucích železničářů, strojvedoucích, dispečerů, atd, atd. Proto připravujeme pro vážné zájemce program, ve spolupráci se skupinou České dráhy a.s., ve kterém by bylo možné (bez přítomnosti veřejnosti), si nezávazně vyzkoušet několik atraktivních železničářských profesí na naší železnici. Jednou z hlavních činností našeho spolku je získat do řad železničářů skutečné železniční fandy a nadšence, pro které pak bude radostí a splněným snem pracovat na “velké” reálné železnici. V našem areálu bude možné, v předem dohodnutých termínech a časech, absolvovat malý-základní kurz, který bude přizpůsoben schopnostem a věku zájemce. S nezletilým musí být vždy přítomen zákonný zástupce. Kurz je možné absolvovat pouze za předpokladu výborné fyzické i psychické kondice – předpokládaný minimální věk zájemce je od 10-12let (bude upřesněno). Součástí tohoto kurzu je seznámení s bezpečností práce a bezpečností provozu na Železnici 600, dále instruktáž o technice a dopravním provozu k danému tématu (strojvedoucí,dispečer, atd.). Aby bylo možné zájemce připravit pro krátký výkon služby za naší asistence, tak je nutné počítat s časem přípravy 1,5-2 hodiny. Podle schopností zájemce (školení-teorie 1,5-2h a samotná činnost 1,5-2h). Projekt je ve fázi příprav a doladění jednotlivých detailů celého programu. Prosíme případné zájemce, aby projevili svůj zájem zasláním e-mailové zprávy na adresu : zdenekis@zeleznice600.cz, získáme tím přehled o množství zájemců o jednotlivé profese, a pokusíme se požadovanému zájmu vyhovět, popřípadě přizpůsobit personální i technické parametry. Do zprávy prosím uveďte věk zájemce a provozní činnost, která jej zajímá. Podle možností budeme zajišťovat i profesionální pracovníky železnice z řad ČD a SŽ, kteří mají praktické zkušenosti z provozu na železnici, kteří rádi poradí a dokáží pak, v případě zájmu, odpovědět na vaše další otázky.
Podrobnější ceník je uveden ZDE.
Kurzy bude možné pořádat asi od května 2021-pokud to samozřejmě dovolí epidemiologická situace v ČR.

Za podporu děkujeme.
Za spolek Železnice 600, z.s. Vracov, Zdeněk Iš – předseda.

Otázky a dopovědi k projektu.

Projekt je podporován :