Co u nás ?

 Zde je malý popis jak to na naší železnici funguje :

Na místo se dostanete podle plánu, který je uvedený na hlavní stránce. Přijedete do Vracova, do ulice ,,Dubová,, Vjedete hlavní branou na parkoviště. Při parkování vás navedou místní hasiči, kteří už s organizací dopravy mají zkušenosti. Po zaparkování vstoupíte branou do areálu, kde asi každých 5-10 min. (podle množství cestujících) odjíždí vlak. Personál u vstupu je připraven vám, po zaplacení příspěvku, vydat jízdenku, a dostanete také základní informace. Jízda začíná po vypravení vlaku. Můžete odjet z nástupiště A směrem ke stanici Záboří, kde můžete vystoupit. Stanice Záboří patří ještě k původním zastávkám na naší železnici. V Záboří je také k dispozici spousta dalších atrakcí pro děti a je tady možný i vstup do vedlejšího areálu s kolotočem a hřištěm. Nebo odjedete motorovým vlakem z nástupiště B, který ze Záboří jede do Tábořiště a zpět. Dále se můžete jízdou osobním vlakem ze Záboří vydat zpět k Hlavnímu nádraží, odkud můžete podniknout cestu po areálu k rybníku, nebo na louku. Pohybovat se můžete volně po vyznačených cestách, a nastupovat můžete do osobního vlaku podle potřeby (na zastávkách) do motorového vlaku pouze na nástupišti B – jinak pokud je ve vlaku volno (vždy s jízdenou). Jízda motorovým vlakem je omezena na jednu jízdu-nutná jízdenka vydaná u vstupu. Bohužel kapacita motoráku je malá, a aby se svezlo co nejvíce návštěvníků, je nutné toto pravidlo dodržovat. Pobyt je časově omezen pouze otevírací dobou. Příspěvek na železnici je dobrovolný-nemáme žádné pevné vstupné. Když se někdo zeptá, pak doporučíme symbolický příspěvek 80Kč na osobu, což je tak akorát na úhradu přímých nákladů spojených s provozem. 
Přejeme příjemný zážitek pro vás a vaše děti

Zde pravidla a bezpečnost:

1/ Na pozemek vstupujete na vlastní riziko, dbejte o bezpečnost svých dětí.

2/ Pohybujte se po vyznačených cestách. Nepřibližujte se k elektrickým zařízením (hrozí nebezpečí úrazu).

3/ Vždy při přecházení kolejí počkejte, až vlak odjede, a z jiného směru nejede další ( přejezd není ve výstraze).

4/ Hlídejte svoje děti, chůze po kolejích je velmi nebezpečná.

5/ Za dítě ručí rodič, zákonný zástupce či jiná osoba starší 18-ti let.

6/ Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení železnice dítětem,
nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese v plné výši dohlížející osoba.

7/ Celý areál z bezpečnostních důvodů monitoruje kamerový systém se záznamem 24 hodin denně.

8/ Ze zvířat smí do areálu pouze psi s náhubkem a na vodítku. Děkujeme za pochopení.

Mějte na paměti: Přesto, že železnice dosahuje třetinových rozměrů skutečné železnice,
tak hmotnosti a setrvačné síly jsou velké, a to se dětem těžko vysvětluje,  k úrazu pak může lehce dojít.

Vstup do areálu Železnice 600 Vracov je na vlastní nebezpečí. Za způsobené škody odpovídá dospělá osoba-doprovod, za své děti odpovídají jejich rodiče, nebo zákonný zástupce.

Dobrovolným vstupem do areálu návštěvník potvrzuje souhlas s těmito pravidly.

V celém areálu je přísný zákaz kouření. Prosíme kuřáky, aby neobtěžovali návštěvníky kouřením, a neničili zdraví nám, ani přítomným dětem.
Vedlejší areál s kolotočem kouření přímo nezakazuje, ale je na vás, zda hodláte děti zatěžovat kouřením.
Děkujeme