ZPĚT

 

 

 "Pro zajímavost"
Práce, které je nutné provést ke spuštění provozu:                                    Aktualizace: 9.9.2015  

Případné nabídky ke spolupráci, prosím posílejte na
e-mail: zdenekis@zeleznice600.cz

Děkuji.

Příprava pozemků 100% Vyměření geodetem, srovnání těžkou technikou a ručně.
Oplocení pozemků 100% Příprava sloupků, betonáž, nátěry, zavěšení plotu.
El. přípojka pro trakční vedení 100% Výkop, uložení, zasypání a připojení kabelu.
Příprava odstavné koleje 100% Odstavná kolej u depa - kompletní rekonstrukce
Rozpojení původní tratě 100% Oddělení trakčního vedení, kolejí v oblouku.
Vyměření nové tratě 100% Postupuje se po částech, podle projektu.
El. přípojka pro nové nádraží 100% Výkop a uložení kabelu, zapojení.
Příprava traťového spodku 100% Rozvážka materiálu k vyrovnání povrchu
Příprava traťového svršku 100% Rozvoz kameniva pod pražce, rozvoz pražců a kolejiva.
Stavba tratě 100% Pokládka a spojování kolejí, zásyp kamenivem
Příprava trakčního vedení 100% Sloupy a jejich betonáž, materiál pro závěs.
Stavba trakčního vedení 100% Zavěšení nosného a trakčního drátu, el. přívody a jištění.
Zabezpečení 90% Výroba výhybek a spojení s původní tratí. Přechody - zabezpečení.
Výstavba nástupiště nádraží 100% Výstavba vyvýšených perónů na hlavním nádraží.
Výstavba budovy hl. nádraží 100% Jednoduchá dřevostavba - imitace nádražní budovy.
Zabezpečovací technika 95% Zapojení kabeláže, elektroniky, návěstidel, přejezdů atd.
Tahání kabelů-průvlaky-vývody 100% Napájecí a datové kabely
Osazování 95% Zeleň, trávníky, keře atd.

Zde uvádíme pár pracovních fotografií.