ZPĚT   Napsali o nás   Foto a video   Kontakt a mapa   Pro řidiče !!!   Termíny


 Zde je malý popis toho, co vás u nás čeká, a jak to na naší železnici funguje :

Na místo se dostanete podle plánu, který je uvedený na hlavní stránce. Když dorazíte do Vracova - ulice Dubová, tak vjedete hlavní branou na parkoviště. Parkování je uzpůsobeno vpravo kolmo a vlevo podélně (většinou vás místní hasiči navedou), aby všechna auta mohla pohodlně parkovat a odjíždět současně (opět za asistence hasičů). Po zaparkování vejdete další branou do areálu, kde asi každých 5-10 min. (podle množství cestujících) odjíždí vlak. Personál je připraven vám vydat jízdenku, a dostanete také základní informace. Jízda začíná po vypravení vlaku směrem k zastávce Záboří, kde můžete navštívit kolotoč, houpačky, skákací hrad, a nově můžete přestoupit na motorák, který vás zaveze do stanice Tábořiště, která patří ještě k původním zastávkám na naší železnici. Nebo se jízdou ze Záboří vydáte zpět k Hlavnímu nádraží, odkud se můžete vydat k rybníku
nebo na louku. Pohybovat se můžete volně po vyznačených cestách,
a nastupovat do vlaku můžete podle potřeby (na zastávkách).
Jízda motorovým vlakem je omezena - na jednu jízdenku pouze jedna jízda.
Bohužel kapacita motoráku je malá a aby se dostalo na co možná nejvíce návštěvníků, je nutné toto pravidlo dodržovat.
Pobyt je časově omezen pouze otevírací dobou. Příspěvek na železnici je dobrovolný - nemáme žádné vstupné, nebo jízdné.
Když se někdo zeptá, pak doporučíme symbolický příspěvek 50,- na osobu,
což je tak akorát na úhradu přímých nákladů spojených s provozem.
Stejně tak to funguje i na kolotoči na sousedním pozemku ( u stanice Záboří ).

Přejeme příjemný zážitek pro vás a vaše děti

Zde pravidla a bezpečnost:

1/ Na pozemek vstupujete na vlastní riziko, dbejte o bezpečnost svých dětí.

2/ Pohybujte se po vyznačených cestách.

3/ Vždy při přecházení kolejí počkejte, až vlak odjede.

4/ Hlídejte svoje děti, chůze po kolejích je nebezpečná.

5/ Za dítě ručí rodič, zákonný zástupce či jiná osoba starší 18-ti let.

6/ Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení železnice dítětem,
nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese v plné výši dohlížející osoba.

7/ Celý areál z bezpečnostních důvodů monitoruje kamerový systém se záznamem.

Mějte na paměti: Přesto, že železnice dosahuje třetinových rozměrů skutečné železnice,
tak hmotnosti a setrvačné síly jsou velké, a to se dětem těžko vysvětluje,
k úrazu pak může lehce dojít.

Vstup do areálu železnice 600 Vracov je na vlastní nebezpečí, a za všechny způsobené škody odpovídá každý sám, a za své děti odpovídají jejich rodiče, nebo zákonný zástupce.

Dobrovolným vstupem do areálu návštěvník potvrzuje souhlas s těmito pravidly.

V celém areálu je přísný zákaz kouření. Prosíme kuřáky, aby neobtěžovali návštěvníky kouřením, a neničili zdraví nám, ani přítomným dětem.
Děkujeme